top of page

Palvelut

B for Bee
Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu

Kaipaako tuotteesi tai ideasi visuaalista ulkoasua? Graafinen suunnittelu on visuaalisen muodon antamista viestille. Se koostuu symboleiden, muotojen, värien ja typografian määrittämisestä. Konkreettisia töitä ovat painotuotteiden, kuten esitteiden, opasteiden, lehtien ja pakkausten ulkoasun ja rakenteen suunnittelu.

Graafisen suunnittelijan täytyy hallita myös suunnittelu ja toteutus sähköisiin käyttöliittymiin. Verkkosivujen lisäksi toteutan  2d- ja 3d-animaatioita.

Logon ja yritysilmeen suunnittelu

Logo ja visuaallinen ilme (ja yritysilme) on usein ensikosketus  yritykseen tai yhteisöön. Siksi sen merkitystä ei voi liioitella. Huolella laadittu visuaalinen ilme auttaa erottumaan, antaa uskottavuutta, ja lupauksen laadusta.

Yritysilme sisältää yleensä seuraavat elementit:

  • Logo ja tunnus

  • Lomakkeisto (painettu ja sähköinen)

  • Typografia (käytettävät  kirjasimet)

  • Käytettävät värit

  • Kuvat ja kuvatyylit

  • Verkkosivujen visuaalinen ilme

  • Graafinen ohjeisto

Olen suunnitellut lukuisia visuaalisia ilmeitä yrityksille ja organisaatioille.

Logon ja yritysilmeen suunnittelu

Verkkosivujen suunnittelu

Koska informaatiota tuotetaan nykyään jo enemmän sähköisiin palveluihin kuten verkkosivuille, on yrityksellä tai organisaatiolla käytännössä oltava omat verkkosivut.

Laadukkaasti toteutetuilta verkkosivuilta informaatio löytyy etsimättä, loogisesti sieltä mistä odottaa. Silloin myös hakokoneet kuten Google asemoivat yrityksen ja sen palvelut hakutulosten kärkeen, jopa ilman maksettuja mainoksia.

Graafisen suunnittelijan täytyy hallita myös suunnittelu ja toteutus sähköisiin käyttöliittymiin.

 

Olen suunnitellut useita verkkosivustoja monille eri alustoille. Koodauksessa käytän apuna ohjelmistotalo Macister Oy:tä.

Verkkosivujen lisäksi toteutan myös esimerkiksi 2d- ja 3d-animaatioita.

Verkkosivujen suunnittelu

Infografiikan suunnittelu

Tarvitsetko esityksellesi havainnollisen mallin? Infografiikka (informaatiografiiikka) on tiedon visualisointia, jossa monimutkainen informaatio, teksti tai kaavio pelkistetään helposti omaksuttava muotoon.

 

Käytännössä se voi tarkoittaa tekstiä, diagrammeja ja kuvituksia. Staattisen kuvan lisäksi infografiikka voi olla myös netissä julkaistava dynaaminen esitys, jossa eri osiot toimivat interaktiivisesti.


Minulla on monen vuoden kokemus vaativista tiedon visualisoinneista.

Infografiikan suunnittelu
bottom of page